REGIeWEB realiseert uw domeinnaam binnen de 24 uur, als de naam nog niet gereserveerd is.  
  Prijzen: Prijzen zonder BTW:* 35,00 Euro voor registratie en activatie gedurende het eerste jaar* 30,00 Euro voor een reeds geconfigureerde domeinnaam de daaropvolgende jaren  
  Na betaling op rekeningnummer 293-0355931-93 (met vermelding van de domeinnamen) worden de domeinnamen aangevraagd en/of geactiveerd. U ontvangt nadien een factuur vanwege REGIeWEB.  
  (c)LSCommunication - WebDev IJ.  
     
> U kan dit formulier gebruiken om een domeinnaam aan te vragen.

 

 
 

REGIeWEB ondertekende als een van de eerste agenten de DNS BE gedragscode en engageerde zich ertoe om bepaalde rechten en kwaliteitsniveaus te respecteren voor haar klanten.  

De gedragscode voor DNS BE registratieagenten is echter sinds 23 november 2007 niet langer van kracht. De belangrijkste punten uit de gedragscode werden immers opgenomen in het agentencontract en wij zijn inmiddels op deze nieuwe contractversie overgeschakeld. Zo zijn we voortaan gebonden door volgende fundamentele principes:

  • Regieweb bvba registreert de domeinnamen op naam van de klant die ze aanvraagt en niet in eigen naam;
  • Regieweb bvba onthoudt zich van "warehousing" praktijken;
  • Regieweb bvba draagt een domeinnaam slechts over mits gebruik van de correcte procedure (TRADE transactie).

Dit betekent dan ook het logische eindpunt voor de gedragscode en de bijhorende procedures. Ook het DomainEthix label verliest sinds 23 november 2007 alle gelding. De website van DomainEthix en de klachtenprocedure zijn bijgevolg niet langer toegankelijk.

Domeinstatus

De status van een domein is de toestand waarin een domeinnaam zich op een bepaald moment bevindt; u kan die verifiŽren via de DAS- en/of WHOIS-functie op www.dns.be

FREE
Domeinnaam is beschikbaar voor registratie.

REGISTERED
Domeinnaam is in gebruik, dus niet beschikbaar voor registratie; de agent beheert het domein.

ON HOLD
Dit is een uitzondering op REGISTERED: als het domein ON HOLD staat, betekent dit dat er een ADR (Alternative Dispute Resolution, d.i. bij Cepina) of een rechtszaak lopende is. Dit is niet zichtbaar voor de buitenwereld omdat het domein actief blijft; de agent kan echter geen wijzigingen aan het domein aanbrengen.

WITHDRAWN
DNS trekt de domeinnaam op eigen initiatief terug, bijvoorbeeld omwille van het niet-naleven van de regels. De domeinnaam is niet actief.

OUT OF SERVICE
De domeinnamen waarvan de agent niet langer agent is (faillissement of stopzetting van het contract) en die reeds vervallen zijn, krijgen deze status. Het licentierecht van deze namen kan slechts vernieuwd worden via een nieuwe agent.

Dergelijke domeinnamen hebben de volgende levenscyclus :

 

QUARANTAINE 
Domeinnamen die door de licentienemer (via zijn agent) of door de agent zelf verwijderd werden (bv. wanneer de factuur voor de verlenging niet tijdig betaald werd), worden niet meer dadelijk vrijgegeven, maar worden voor 40 dagen in quarantaine gezet. Deze domeinnamen zijn buiten werking, maar zijn nog NIET vrijgegeven. Hier vindt u de lijst van de domeinnamen in quarantaine; de datum achter de domeinnaam geeft aan wanneer de naam ten vroegste beschikbaar wordt